Transstemme

Stemmeudfordinger hos transpersoner

 

Individuel samtale/undersøgelse, rådgivning og undervisning med henblik på opnåelse af kønsspecifik eller kønsneutral stemmebrug, nonverbalt sprog, kommunikative strategier samt forebyggelse af uhensigtsmæssig stemmebrug.

 

Undervisningen tager udgangspunkt i din situation og målrettes personligt til dine behov.

 

En persons stemme er påvirket af fysiske forhold i halsen. Stemmelæberne og svælget er større hos en person med mandligt fødselstildelt køn end hos en person med kvindeligt fødselstildelt køn, og dermed er stemmen dybere og taleklangen mørkere.

Dette kan være et problem, hvis du ved fødslen er tildelt det mandlige køn, men identificerer og præsenterer dig som kvinde, eller hvis du omvendt er tildelt det kvindelige køn ved fødslen, men identificerer og præsenterer dig som mand.

 

Gennem stemmeundervisning er der mulighed for at ændre på stemmen og gøre den mere maskulin eller feminin.

 

Undervisningen tilrettelægges individuelt, og jeg underviser i generelle forhold omkring stemmebrug og om de specielle forhold, som angår netop din stemmefunktion.

 

I et undervisningsforløb arbejdes der oftest med følgende:

  • Afspænding
  • Vejrtrækning
  • Stemmens tonehøjde
  • Stemmens klang
  • Artikulation (udtale af ord)
  • Andre kommunikationstræk
  • Kropssprog

 

Målet med undervisning er bl.a.:

  • At afhjælpe evt. stemmegener
  • Hensigtsmæssig stemmebrug
  • At skabe overensstemmelse mellem den oplevede identitet og stemmens auditive udtryk