EILO/ILO/VCD - Anstrengelsesudløste vejrtrækningsproblemer

Individuel samtale/undersøgelse, rådgivning og undervisning af unge og voksne som har EILO/ILO/VCD.

EILO, ILO og VCD er en diagnose, som man har fået mere fokus på i de senere år. Diagnosen bliver stillet på et hospital ud fra en undersøgelse af struben under aktivitet (CLE test).

Diagnosen er ikke en livstruende sygdom - selvom det kan være meget ubehageligt at opleve et anfald.  Derfor er det også vigtigt at skelne imellem EILO, ILO, VCD og andre lungesygdomme.

Udløsende faktorer kan være:

 • astma/allergi
 • mavesyre
 • langvarig stress
 • hæmmet åndedræt
 • uhensigtsmæssig stemmebrug

Anfaldende hos den enkelte vil kunne variere i hyppighed og sværhedsgrad og behovet for efterfølgende restitution kan ligeledes variere.

Symptomer:

 • Åndedrætsbesvær pga. en til snævring i struben i ganske kort tid.
 • Varierende fornemmelse af at lukke til i halsen
 • En pibende lyd på vejrtrækningen – hvilket kan forveksles med astma.
 • Ofte vil problemerne forværres ved øget fysisk aktivitet


Målet med undervisningen er:

Den enkelte får håndgribelige teknikker til at håndtere vejrtrækningen så optimalt som muligt, herunder at bedre funktionsniveauet kropsligt, psykisk og på deltagelsesniveau, således at begrænsninger i aktiviteter og daglig livsførelse reduceres.

Indhold:

 • Viden om EILO herunder gennemgang af åndedræt og strubens funktion.
 • Tilpasse åndedrættet.
 • Bevidstgøre/afspænde/kontrollere strubemuskulaturen.
 • Fokus på kropsholdning og kropslige spændinger.
 • Eliminering af udløsende faktorer; herunder stresshåndtering og afspænding.
 • Udgangspunkt i gang/løb men kan tilpasses den enkeltes målaktivitet.
 •