CV

Jeg er uddannet i 2010 med en PD i logopædi.

Jeg har 10 års erfaring som logopæd hos ”Center for Kommunikation” i Skive/Viborg og på ”Center for Kommunikation” i Herning. Nu er jeg ansat som logopæd på Vejlefjord Rehabilitering, hvor jeg arbejder på nedsat tid for at kunne tilbyde privat undervisning.

Jeg har arbejdet med undervisning af unge og voksne indenfor specialerne: stemmer, stammen, løbsktale, ILO/EILO/VCD, transkønnet, dysartri og afasi.

Siden 2016 har jeg haft særlig fokus på specialerne: stemmer, stammen, løbsktale, ILO/EILO/VCD og transkønnede.

Jeg har gennem årene opdateret mig via kurser og deltager i netværk og ERFA - gruppe.

Faglige kurser:

2020:

 • CSV stammekursus v. Lise Reitz og Inge Brink Hansen
 • Anvendt anatomi og fysiologi v. Mette Lund Franck

2019:

 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kursus for tværfagligt personale v. Kognitiv Therapi Center Århus

2018:

 • Kursus i Verbal instruktionsmodel (VIM) – for erfarne stemmelogopæder på voksenområdet v. Leg. Logopæd. Med. Dr. Ann-Christine Ohlsson.
 • Observatør på Åndedræt og stammen ved Lise Reitz og Inge Brink Hansen, Roskilde.
 • An introduction to Cognitive Therapy with children, young people and parents. v. The Michael Palin Center for Stammering, London, U.K., Viborg
 • ”Den svære samtale” internt kursus CFK-Center for Kommunikation

 

2017:

 • Virksomme stemmeøvelser og hvordan logopæder kan hjælpe sangere med stemmeproblemer, v. Inge Brink Hansen, Hobro
 • Stemmevanskeligheder – Nyborg Strand
 • Cough Copenhagen - Kroniske hoste. V. Laryngologisk Selskab 
 • Observatør på The McGuire Programme, Aarhus
 • Deltaget i Helena Elsass projekt: Det Plastiske Menneske, videns baseret rehabilitering, samarbejde og relationel koordinering, fysisk aktivitet, kognitiv funktion og læring.
 •  

2016-2009: 

 • Løbsk tale – om diagnosticering og undervisning af skolebørn, unge og voksne med løbsk tale v. Stine Erbs og Hannah Vibe Nielsen - IKH
 • Den logopædiske behandling af stemmevanskeligheder – en integreret model v. G Jan Tinge Ph.d.
 • CADL-2 – Communication activities of daily living 
 • Dobbeltdiagnose – hjerneskade eller misbrug
 • PALPA-kursus
 • SCA - Samtalestøtte til voksne personer med afasi
 • MAST – Metode til Analyse af Sammenhængende Tale
 • Kursus i udredning og undervisning af afasiramte og ramte med kognitive kommunikationsvanskeligheder – WAB, afasitesten, KKH, hjernens anatomi og funktion (11 kursusdage), Taleinstituttet Aalborg.
 • Voicerelease modul 1 og modul 2 v. taleinstituttet Aalborg
 • Facts om den menneskelige hjerne – anatomi og funktion v. Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Stuttering Treatment: Prescool, School Age, Adolesents med Barry Guitar - Efteruddannelseskursus i Audiologopædisk Forening

 

Netværk:

 • EILO/VCD/ILO ERFA - gruppe
 • DTHS-netværk: Deltaget i følgende de sidste 10 år: stemmer og stammen. Derudover deltaget i afasi og dysartri igennem 7 år.
 • Tovholder på ’stamme-dagen’ 2016.
 • Stammefagligt diskussionsforum, Castbjerggård. Deltaget på netværksdagen de sidste 10 år.

 

Medlem at Audiologopædisk forening